Pragnienie wody (2005)

obraz Pragnienie wody (2005)