Stary Traktorzysta (2010)

obraz Stary Traktorzysta (2010)