Wehikuł Don Kichota (2009)

obraz Wehikuł Don Kichota (2009)