Armada Hetmana Wielkiego Koronnego (2010)

obraz Armada Hetmana Wielkiego Koronnego (2010)