Nawigator o oczach gorejących błękitem (2010)

obraz Nawigator o oczach gorejących błękitem (2010)