Miasteczkolot wiatronośny (2010)

obraz Miasteczkolot wiatronośny (2010)