Nadsferyczny Cyklotronista (2009)

obraz Nadsferyczny Cyklotronista (2009)