Przeciąganie słona przez ucho igielne (2006)

obraz Przeciąganie słona przez ucho igielne (2006)