Piękny umysł Narodu polskiego opróżniony z gry Wojskiego na rogu (2003)

obraz Piękny umysł Narodu polskiego opróżniony z gry Wojskiego na rogu (2003)